×

મોરબી વિષે

મોરબી ભારત દેશના પશ્ચિમ ભાગમાં આવેલા ગુજરાત રાજ્યના સૌરાષ્ટ્ર પ્રદેશમાં આવેલા મોરબી જિલ્લાનો મહત્વના મહત્વાના મોરબી તાલુકામાં આવેલું શહેર છે, જે આ તાલુકાનું મુખ્ય મથક પણ છે. મોરબી, જિલ્લાનાં મુખ્ય મથક મોરબી ઉપરાંત જામનગર, વાંકાનેર, ગાંધીધામ જેવાં મહત્વનાં

Read More
શ્રી ડી.ડી.જાડેજા

જિલ્લા વિકાસ અધિકારી

SideImg

તાજેતર ના સુધારાઓ push-play View All

 • Calender 05-May-2023
  જિલ્લા પંચાયત કચેરી - મોરબીની એડવોકેટ પેનલમાં સમાવેશ કરવા માટેની લાયકાત તેમજ શરતો
  Read More
 • Calender 08-Feb-2023
  જિલ્લા પંચાયત કચેરી ની એડવોકેટ પેનલ મા સુપ્રિમ કોર્ટ ના વકિલ શ્રી ને સમાવવાની જાહેરાત - નિવિદા
  Read More
 • Calender 13-Jan-2023
  Terms And Condition
  Read More
 • Calender 13-Jan-2023
  ભાવ પત્રક
  Read More
 • Calender 13-Jan-2023
  Specification
  Read More
 • Calender 28-Oct-2022
  CANDIDATE INSTRUCTION
  Read More
 • Calender 27-Oct-2022
  ઉમેદવારને હાજર થવા જાણ કરવા અંગે
  Read More
 • Calender 21-Oct-2022
  પંચાયત સેવા વર્ગ-૩ ના ઉમેદવારો ને નિમણુંક પત્ર આપવા બાબત
  Read More
 • Calender 07-Oct-2022
  ૨૦૨૨ આકડા મદદનીશ અને ગ્રામ સેવક ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકેશન-૦૭-૧૦-
  Read More
 • Calender 04-Oct-2022
  મોરબી જિલ્લા પંચાયતની વકીલ પેનલની રચના કરવા બાબત
  Read More
 • Calender 03-Oct-2022
  નાયબ હિસાબનિશ-મુખ્ય સેવિકા-લેબટેક-જુનીયર ફાર્માસીસ્ટ-સ્ટાફનર્સ નાં ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકેસન તા.૪-૧૦-
  Read More
 • Calender 29-Sep-2022
  મોરબી જિલ્લાના ફિમેલ હેલ્થ વર્કેરના ડોક્યુમેન્ટ વેરીફીકેશન ની વિગતો
  Read More
 • Calender 29-Aug-2022
  ઠરાવ
  Read More
 • Calender 29-Aug-2022
  અરજી પત્રકનો નમુનો
  Read More

જીલ્લો મોરબી

૪૯૩૯.૭૯ચો.કિ.મી.
૯,૭૦,૫૪૮
૭૬.૯૪
૦૫
૩૬૨
૩૭૫

Locate on Map

Maliya Halvad Morvi Wankaner Tankara

Hide Text