તાલુકા પ્રમુખશ્રી
પ્રમુખશ્રી, તાલુકા પંચાયત
શ્રી જે. જી. ગોહિલ (ઇ.ચા.)
તાલુકા વિકાસ અધિકારીશ્રી
Vikas Path
ઇવેન્ટ કૅલેન્ડર
માહિતી મેળવવાનો અધિકાર અધિનિયમ

તાલુકા વિષે

વાંકાનેર તાલુકો ભૌગોલીક રીતે વિશિષ્ટતા અને વિવિધતા ધરાવતો તાલુકો છે. આ તાલુકાની મોટા ભાગની વસ્તી સામાજીક રીતે પછાત છે. આ લોકોનો મુખ્ય વ્યવસાય ખેતી અને પશુપાલન છે. આ તાલુકામાં કુલ ૧૦૦ ગામો આવેલા છે. તાલુકાનું મુખ્ય મથક વાંકાનેર શહેર છે અને તેમા પુરાણી નગરપાલીકા આવેલી છે.

સામાન્ય રૂપરેખા

  • ગામડાઓ -
  • ગ્રામ પંચાયતો -
  • વિસ્તાર -
  • વસતી -
  • સાક્ષરતા -
  • પ્રાથમિક શાળાઓ -
  • માઘ્‍યમિક શાળાઓ -
  • કોલેજો -
વધારે...
Go to Navigation